5651 Sayılı Kanun Kapsamında Log Kayıtlarının Tutulması​

İnternet güvenliğiniz için güçlü bir adım atın.​
5651 Sayılı Kanun kapsamında, Türkiye’de internet üzerinde faaliyet gösteren yer sağlayıcılarının (barındırma, erişim sağlayıcıları vb.) belirli bilgileri saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük kapsamında, yer sağlayıcılar, kullanıcıların internet üzerindeki faaliyetlerini izlemek ve kaydetmek amacıyla log kayıtlarını tutmakla sorumludur. Bu kayıtlar, yetkili makamlar tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere belirli bir süre boyunca saklanmalıdır.

5651 sayılı kanun nedir ?

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur. Bu kanun uyarınca Oteller, Restaurantlar, Alışveriş Merkezleri, Kafeler, İnternet Kafeler, Üniversiteler, KOBİ’ler, Fabrikalar gibi interneti kablolu veya kablosuz kullanıma sunan tüm işletmeler yani internet toplu kullanım sağlayıcılar,

1. Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların MAC adresini gösteren bilgileri elektronik ortamda sistemlerine kaydetmekle yükümlüdür.

2. Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası (hash) ile birlikte günlük olarak bir yıl süre ile saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. Zaman damgası, elektronik ortamda log; döküman ve sözleşme gibi elektronik verilerin, belirli bir zamandan önce var olduğunu kanıtlamak için kullanılır. Mesela bir log dosyasının, kayıt altına alındığı tarihte orijinal haliyle var olduğunu, sonradan değiştirilmediğini ispatlamak amacıyla zaman damgasından yararlanılabilir.

5651 sayılı kanunun çıkış amacı nedir ?

5651 saylılı kanunun çıkış amacı; İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amacı ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 

Aynı zamanda şirketler çalışanlarının mobil cihazlardan bağlantı sağlamaları için Hostspot ağları da kullanılmaktadır. Bu ağlar, yazlnızca erişimi olan kurum çalışanlarının kullanımına açıktır. Müşteriler, bu ağlara bağlanmak için taşınabilir cihazların (telefoni tablet, dizüstü bilgisayar) kablosuz internet kartları üzerinden bağlantı sağlarlar. Araştırmalara göre 250 milyona yakın halka açık Hotspot ağı bulunmaktadır. Büyük bir kısmı Avrupa’da olup Amerika ve Asya şeklinde sıralanır.

Kuantum Pi ile internet log kayıtlarınızı güvence altına alın!

Veri bütünlüğünü TÜBİTAK zaman damgasıyla sağlayarak, en güncel teknolojiyle log kayıtlarınızı koruma altına alın.