Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız​

Şirketimiz, araştırma, geliştirme, fizibilite, teknik destek eğitim ve danışmanlık hizmetleri yazılım hizmetleri pazarlama ve satış hizmetleri vermektedir. ISO 27001 belgesine sahip olan şirketimiz, bu belgenin gerektirdiği standartlar doğrultusunda bilgi güvenliği yönetim sistemi oluşturma ve sürdürme taahhüdünde bulunmaktadır. ISO 27001, bilgi güvenliği konusunda en iyi uygulamaları benimseyerek bilgi varlıklarımızı korumak ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır.

Bu standartlar doğrultusunda, bilgi güvenliği politikalarını, risk yönetimi süreçlerini ve güvenlik kontrollerini titizlikle oluşturup uygulamak suretiyle, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın verilerini en üst seviyede koruma taahhüdü veriyoruz. Bu yaklaşım, bilgi varlıklarımızın gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli iyileştirme ve güncelleme prensipleriyle desteklenmektedir.

Şirketimizin bilgi güvenliği yönetim sistemi, ISO 27001 standartlarına uygunluğu sürdürmek ve geliştirmek adına sürekli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Bu sayede, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en üst düzeyde güvenlik sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürmekteyiz.

Politika Amaçları:

ISO 27001 standartlarına uygun olarak oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamızın temel amacı, bilgi varlıklarımızın gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamaktır. Bu politika, risk temelli bir yaklaşım benimseyerek sürekli iyileştirme ve güncelleme prensipleri üzerine kurulmuştur.

Sorumluluklar:

Tüm çalışanlarımız, bilgi güvenliği politikasının uygulanması ve sürdürülmesi konusunda sorumludur. Yöneticiler, bu politikanın işletilmesini sağlamak, kaynakları tahsis etmek ve çalışanlara destek olmakla sorumludur. Bilgi güvenliği ekibi ise politikanın etkin bir şekilde uygulanması ve güncel kalması için görevlendirilmiştir.

Sürekli İyileştirme ve Risk Yönetimi:

ISO 27001’e uyum sürecimiz, sürekli iyileştirme ilkesiyle hareket eder. Sürekli olarak risk değerlendirmeleri yaparak, potansiyel tehditleri belirler ve uygun önlemleri alırız. Bu sayede, bilgi varlıklarımızı güvende tutmayı ve olası riskleri minimize etmeyi hedefleriz.

Eğitim ve Farkındalık:

Çalışanlarımıza düzenli olarak bilgi güvenliği eğitimleri sunarak farkındalık düzeyini artırıyoruz. Bu eğitimler, ISO 27001 standartlarının anlaşılması ve uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu politika, şirketimizin bilgi güvenliği yönetim sistemini oluşturmak ve sürdürmek için temel bir kılavuzdur. Tüm çalışanlarımızın bu politikayı benimsemesi ve uygulaması, şirketimizin güvenliği ve müşteri güveninin korunması açısından kritiktir.

Düzenleme ve Uyumluluk:

Şirketimiz, ISO 27001 standartlarının yanı sıra ilgili yasal düzenlemelere ve sektörel gerekliliklere tam uyum sağlamaktadır. Bilgi Güvenliği Politikamız, yılda bir kez ya da firmamızla ilgili önemli değişiklikler olduğunda, yönetim ve birim sorumlularının katılımıyla gözden geçirilir ve güncellenir. Bu süreçle, politikanın uygunluğu, doğruluğu ve etkinliği sağlanır.

Bu yaklaşım, müşteri verilerinin gizliliği ve güvenliği konusunda yüksek standartları karşılamayı hedefler. Şirketimiz, bilgi güvenliği politikasını sürekli olarak iyileştirerek, değişen tehditlere ve gerekliliklere adapte olmayı amaçlamaktadır.

Saygılarımızla,
Kuantum Siber Güvenlik A.Ş.​